دانشگاه تهران
فروشگاه دانشجویان کلینک دانشگاهی تحقیق آماده جهت ارائه سمینار آماده پاورپوینت آماده پاورپوینت آماده جهت ارائه پرسشنامه تحقیقات عمرانی

اطلاعیه فروشگاه

متن اطلاعیه در وسط تمامی صفحات فروشگاه به نمایش درخواهد امد

دانلود مقاله رشته عمران - بررسی فنی و اجرایی استفاده از بتن خودتراکم و معمولی در اجرای دال درجا

دانلود مقاله رشته عمران - بررسی فنی و اجرایی استفاده از بتن خودتراکم و معمولی در اجرای دال درجا بررسی فنی و اجرایی استفاده از بتن خودتراکم و معمولی در اجرای دال درجا (اسلب تراک) خط 2 قطار شهری مشهد   چکیده: به طور کلی میتوان ساخت و اجرای خطوط بدون بالاست (اسلب تراک )  را به سه دسته سیستمهای بدون بالاست درجا، پیشساخته و ترکیبی تقسیم نمود که در روش اول، تمام اجرای دال بتنی به صورت یک پارچه و درجا انجام میگیرد. روش دوم و سوم، از انواع قطعات پیش ساخته نظیر تراورس، بلوک، کوپلاژ و ... ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله رشته عمران - بررسی طرح مخلوط بتن و نحوه ساخت و اجرای بتن

دانلود مقاله رشته عمران - بررسی طرح مخلوط بتن و نحوه ساخت و اجرای بتن عنوان مقاله: بررسی طرح مخلوط بتن و نحوه ساخت و اجرای بتن نمایان در پروژه اطلس پلازا (اسکلت بتنی قسمت شرقی)   کلمات کلیدی: طرح اختلاط بتن، بتن نمایان ، پودر سنگ ، قالب آزمایشی  Mock-up , ( پروژه اطلس پلازا ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله رشته عمران – افزایش ظرفیت خمشی تیر بتن آرمه با استفاده از الیاف کامپوزیت شیشه

دانلود مقاله رشته عمران –  افزایش ظرفیت خمشی تیر بتن آرمه با استفاده از الیاف کامپوزیت شیشه افزایش ظرفیت خمشی تیر بتن آرمه با استفاده از الیاف کامپوزیت شیشه   چکیده: اتصال پلیمرهاي مسلح شده با الیاف FRP توسط چسب اپوکسي به عنوان یك تكنولوژي مقاوم سازي پیشرفته براي تعمیر و تقویت سازه هاي بتن آرمه پدید آمده است. اگرچه اتصال ورق هاي FRP توسط لایه چسب داراي مزایاي بسیاري است بیشتر حالات گسیختگي تیرهاي تقویت شده با این روش به صورت ترد و با کمي یا بدون نشانه رخ مي دهد که به این پدیده گس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله رشته عمران با عنوان تعمیر، تقویت و بهسازی سازه های بتنی

دانلود مقاله رشته عمران با عنوان   تعمیر، تقویت و بهسازی سازه های بتنی عنوان مقاله : تعمیر، تقویت و بهسازی سازه های بتنی     چکیده: بر اساس گزارش ACI224.1R-07 انجمن بتن آمریکا شکلگیری ترک در سازههای بتنی دلایل مختلفی دارد و اثرات آن فقط به صورت ظاهری یا کاهش قابل توجه ظرفیت باربری و یا عدم دوام سازه بروز مینماید. روشها و مصالح مصرفی جهت ترمیم ترک انواع مختلفی دارند که با توجه به ارزیابیهای انجام شده از ترک بر اساس گزارش ACI224.1R-07 و مطالب ذکر شده در گز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله رشته عمران با عنوان روش جدید تقویت تیر بتنی با استفاده از الیاف کربن

دانلود مقاله رشته عمران  با عنوان روش جدید تقویت تیر بتنی با استفاده از الیاف کربن روش جدید تقویت تیر بتنی با استفاده از الیاف کربن   چکیده: با توجه به خصوصیات مناسب در مقاومت مصالح FRP و هزینه بالا در اجرا، استفاده بهینه از آن می تواند نقشی مهم درصرفه جویی اقتصادی این مصالح در سازه های بتنی داشته باشد. هدف از تحقیق حاضر ارائه یک روش جدید در نصب کامیوزیمت C FRP جهت طراحی تیرهای بتنی تقویت شده بر اساس اصول بهینه سازی می باشد. به صورتی که بتوان علاوه بر به تعویق انداخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله رشته عمران – تحلیل تاریخچه زمانی ستونهای CFT در سازه های بلند مرتبه

دانلود مقاله رشته عمران – تحلیل تاریخچه زمانی ستونهای CFT در سازه های بلند مرتبه تحلیل تاریخچه زمانی ستونهای CFT در سازه های بلند مرتبه فرمت pdf چكیده ستونهای لوله ای پر شده با بتن  Concrete-filled Tube  كه به CFT موسوم هستند، به دلیل بهره مندی از خواص سودمند مصالح فولاد و بتن از قابلیت و كارایی قابل ملاحظهای برخوردار می باشند. فولاد، بتن را محصور میكند و به طور قابل توجهی سختی و مقاومت را افزایش میدهد و همچنین بتن پر شده شكل پذیری را افزایش میدهد. ستونهای CFT به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله رشته عمران – ارزیابی شکل پذیری جانبی ستون های بتن مسلح در تخریب های برشی و محوری تحت آنالیزهای غیرخطی

دانلود مقاله رشته عمران – ارزیابی شکل پذیری جانبی ستون های بتن مسلح در تخریب های برشی و محوری تحت آنالیزهای غیرخطی ارزیابی شکل پذیری جانبی ستون های بتن مسلح در تخریب های برشی و محوری تحت آنالیزهای غیرخطی بارافزون و تاریخچه زمانی شهریار طاوسی تفرشی 5، محمدرضا آزادی کاکاوند 2، هومان فرهمند 9، پوریا حفیظ 1 5 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،گروه مهندسی عمران - 2 دانشجوی دکترای مهندسی عمران، انستیتو مکانیک سازه ای، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه - باوهاوس وایمار آلمان 9 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله رشته عمران – تاثیر غلاف و دستک فولادي بر ارتقاء رفتار اتصالات تیر و ستون آسیب دیده و آسیب ندیده

دانلود مقاله رشته عمران – تاثیر غلاف و دستک فولادي بر ارتقاء رفتار اتصالات تیر و  ستون  آسیب دیده و آسیب ندیده تاثیر غلاف و دستک فولادي بر ارتقاء رفتار اتصالات تیر - ستون (RC) ضعیف آسیب دیده و آسیب ندیده   چکیده  استفاده از سیستم غلاف و دستک فولادي است که معمولا در مقاوم RCیکی از روش هاي پیشنهادي مقاوم سازي ساختمان هاي بتن آرمه داراي اتصالات تیر - ستون RC سازي موضعی و کلی قاب ها قابلیت اجرایی دارد. در این مقاله تاثیر این سیستم بر مقاوم سازي موضعی قاب یکی داراي بتن ،RC ضعیف آسیب دیده و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله رشته عمران - طراحی روسازی بلوکی بتن مسلح به روش مکانیستیک و مطالعات آزمایشگاهی بر روی آن

دانلود مقاله رشته عمران - طراحی روسازی بلوکی بتن مسلح به روش مکانیستیک و مطالعات آزمایشگاهی بر روی آن طراحی روسازی بلوکی بتن مسلح به روش مکانیستیک و مطالعات آزمایشگاهی بر روی آن دکتر علی محمد آجرلو 1، مهندس رضا حجتی 2 * ، مهندس فائزه احمدی 3 استادياردانشکده مهندسي عمران،آب و محيط زيست دانشگاه شهيد بهشتي چکیده بررسي طرح های روسازی بتن مسلح درزدار ) JRCP ( و روسازی بلوکي بتني در کشورهای مختلف و مقايسه نتايج آنها با يکديگر، نشان مي دهد نقاط ضعف هريک از روسازی ها با نقاط قوت ديگری هم پوشاني دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله رشته عمران - بررسی آزمایشگاهی خوردگی اسیدی بتن حاوی ذرات پودر PET

دانلود مقاله رشته عمران - بررسی آزمایشگاهی خوردگی اسیدی بتن حاوی ذرات پودر PET بررسی آزمایشگاهی خوردگی اسیدی بتن حاوی ذرات پودر PET مصطفی رجائی* 1،احمد خدادادی دربان 2،محمدرضاجواهری تفتی 3.محدثه نجفی 4 -1 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تفت، گروه مهندسی عمران، تفت، ایران * -2 دانشگاه تربیت مدرس ، دانشیار گروه مهندسی عمران محیط زیست، تهران، ایران -3 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تفت، استادیارگروه مهندسی عمران، تفت، ایران -4 دانشگاه علوم پزشکی، گروه مهندسی بهداشت محیط، کاشان، ایران چک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله رشته عمران - بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن هاي ژئوپلیمري حاوي سرباره در برابر نفوذ یون کلراید

دانلود مقاله رشته عمران - بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن هاي ژئوپلیمري حاوي سرباره در برابر نفوذ یون کلراید بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن هاي ژئوپلیمري حاوي سرباره در برابر نفوذ یون کلراید علیاکبر رمضانیانپور 1، فرناز بهمن زاده 1، آرش ذوالفقارنسب 1، محمدرضا پورابراهیمی 1 ، امیرمحمد رمضانیانپور 2 1 دانشکده م- هندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2 دانشکده م- هندسی عمران دانشگاه تهران چکیده سیمان به عنوان یکی از ترکیبات اصلی در ساختار بتن معمولی، از جمله مصالحی است که در جریان تولید آن مقدار زی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله رشته عمران - تاثیر خاکستر فضولات حیوانی بر خواص مکانیکی ملات

دانلود مقاله رشته عمران - تاثیر خاکستر فضولات حیوانی بر خواص مکانیکی ملات تأثیر خاکستر فضولات حیوانی بر خواص مکانیکی ملات سید حسین قاسم­­­زاده موسوی نژاد1، سبحان شاکرکوهی*2، بنیامین گنجه خسروی3، یاسر قربانی2 1- استادیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان 2-دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دیلمان لاهیجان 3-عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دیلمان لاهیجان چکیده امروزه با توجه به حجم عظیم تولید زباله و عدم وجود فضای کافی برای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله رشته عمران - مقایسه مقاومت فشاری حاصل از تاریخچه دما - زمان با مقاومت فشاری نمونه های آزمایشگاهی جهت بهینه سازی

دانلود مقاله رشته عمران - مقایسه مقاومت فشاری حاصل از تاریخچه دما - زمان با مقاومت فشاری نمونه های آزمایشگاهی جهت بهینه سازی عنوان مقاله :  مقایسه مقاومت فشاری حاصل از تاریخچه دما - زمان با مقاومت فشاری نمونه های آزمایشگاهی جهت بهینه سازی در اجرای سقف های پیش تنیده و قطعات پیش ساخته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله رشته عمران با عنوان تولید بتن پرمقاومت با حداقل مصرف سیمان

دانلود مقاله رشته عمران با عنوان  تولید بتن پرمقاومت با حداقل مصرف سیمان عنوان مقاله : تولید بتن پرمقاومت با حداقل مصرف سیمان در اولین دوره مسابقات بتن آماده 1393 - پژوهشگاه استاندارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(1):