دانشگاه
فروشگاه دانشجویان کلینک دانشگاهی تحقیق آماده جهت ارائه سمینار آماده پاورپوینت آماده پاورپوینت آماده جهت ارائه پرسشنامه تحقیقات عمرانی

اطلاعیه فروشگاه

متن اطلاعیه در وسط تمامی صفحات فروشگاه به نمایش درخواهد امد

دانلود تحقیق کامل و جامع با عنوان آلاینده های موجود در هوا و نقش آن در ایجاد بیماری ها و راه کارهای پیشگیری از آن

دانلود تحقیق کامل و جامع با عنوان آلاینده های موجود در هوا و نقش آن در ایجاد بیماری ها و راه کارهای پیشگیری از آن

عنوان تحقیق :
آلاینده های موجود در هوا و نقش آن در ایجاد بیماری های جسمی و روحی و راهکارهای پیشگیری از آن

 

 با فرمت word: قابل ویرایش

تعداد صفحات:  315 صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

 

 

فصل اول : كليات
# 1-1 . مقدمه
# 2-1 . بيان مسأله
# 3-1. اهداف
# 4-1. اهميت و ضرورت تحقيق
# 5-1 .سئوال يا فرضيات
# 6-1 . تعريف عملياتي متغيرها

 

# فصل دوم : پيشينه تحقيق
# 1-2 . مقدمه
# 2-2 . تاريخچه تحقيق
# 3-2 . پيشينه عملي
# 4-2 . نظريات

# فصل سوم : روش تحقيق
# 1-3 .مقدمه
# 2-3. روش تحقيق
# 3-3 .فنون گرد آوري اطلاعات

# فصل چهارم : نتايج تحقيق
# 1-4. مقدمه
# 2-4. فرضيات يا سئوالات تحقيق
# سؤال 1 : آلودگي هوا چيست؟
# هواي غير آلوده : Unpolluted Air
# ترکيباتطبيعي هوا
# 1.                 ازت و گازهاي نجيب
# 2.                 اکسيژن
# 3.                 گاز کربنيک (اسيد کرابنيک)
# 4.                 بخار آب
# 5.                 ازن
# هواي آلوده Air Pollution
# تعريف آلودگي هوا
# مهمترين آلوده کننده هاي هوا :
# 1-                 اميسيون Emission
# 2- ايميسيون Immission
# شاخص هاي کيفي هوا (AQI) :
# شاخص هاي استاندارد آلودگيPSIPollution Standard Indices
# استانداردهاي کيفيت هوا Air Quality Standard
# جدول (2) استانداردهاي کيفيت هوا
# جدول (3) استانداردهاي کيفيت هوا
# سؤال دوم : آلاينده هاي هوا به چند دسته تقسيم مي شوند؟
# کربن منوکسيد Carbon Monoxide
# منابع COSources of CO
# نمودار (1) منابع CO اتمسفري
# شيمي تشکيل COChemistry of CO Formation
# نمودار (2)«اثر نسبت هوا به سوخت در توليد گاز منواکسيد کربن ناشي از اگزوز که از سه موتور امتحان شده بدست آمده است»
#  غلظت و توزيع CO :Concentration and Distrlbution fo CO
#  طرق از بين رفتن CO اتمسفر : The fate of Atmospheric CO
# اندازه گيري COMeasurment of CO
# اکسيدهاي نيتروژن Nitrogen Oxides
# منابع اکسيدهاي نيتروژن : Sources of Nitrogen Oxides
# نمودار (3)منابع اکسيد نيتروژن به طور تقريبي در اتمسفر (درصد حجمي)
# شيمي تشکيل NOxChemistry of NOx Formation
# جدول(4) دماهاي وابسته و سرعت واکنش ها
# جدول (5) «سرعت اکسايش نيتريک اکسيد در هوا»
# چرخة نوري NO2 : NO2 Photolytic Cycle
# تصوير (1) چرخه نوري (NO2)
# طرق از بين رفتن NOx اتمسفري :The fate of Atmospheric NOx
# کنترل آلودگي NOxControl of NOx Pollution
# اندازه گيري NOxMeasurment of NOx
# «هيدروکربن ها و اکسيدان هاي فتوشيميائي»
# هيدروکربن ها : Hydrocarbons
# تصوير(2) : «ساختمان مولکولي و طبقه بندي هيدروکربن هاي انتخاب شده که در اتمسفر شهري يافت مي شوند»
#  اکسيدان هاي فتوشيميايي Photochmical Oxidants
# منابع هيدروکربن ها :Sources of Hydrocarbons
# نمودار (4)«منابع هيدروکربن ها منتشر شده در اتمسفر»
# تشکيل اکسيدان هاي فتوشيميايي Formation of Photochemical Oxlxants
# غلظت هيدروکربن ها و اکسيدان هاي فتوشيميايي :
# تصوير (3) : «چرخة نوري NO2 با شکست هيدروکربن»
# کنترل آلوده کننده هاي هيدروکربني و فتوشيميايي :
# اندازه گيري هيدروکربن ها :Measurment of Hydrocarbons
# انداز گيري مواد اکسيد کننده : Measurment of Oxidant
# اکسيدهاي سولفور Sulfur Oxides
# منابع سولفوراکسيدها : Sources of Sulfur Oxides
# نمودار (5) «منابع اکسيدهاي سولفور اتمسفري»
# شيمي تشکيل SoxChemistry Sox Formatiom
# طرق از بين رفتن SOxاتمسفري :Fate of Atmospheric Sox
# اندازه گيري O2SMeasurment of SO2
# ذرات معلق:Particulates
# منابع ذرات معلق : Sources of Particulates
# تصوير(4)مراحل تشکيل نمک دريايي ائروسل
# جدول(6) : انتشار ذرات معلق از منابع مصنوعي و طبيعي
# نمودار(6) انتشارات جهاني مواد معلق
# ترکيب شيميايي ذرات معلقChemical Composition of Particulates
# جدول(7) ترکيب خاکستر پراکنده (معلق) حاصل از احتراق ذغال سنگ
# طرق از بين رفتن (سرنوشت )ذرات معلق اتمسفري
# غلظت ذرات معلق Concentrations of Particulates
# سوال 3 : مهمترين کانون هاي آلودگي هوا کدامند؟
# 1-                 منازل
# 2-                 وسائط نقليه
# تصوير (5) : نشان دهنده وسيله نقليه به عنوان يکي از مهمترين کانونهاي آلودگي هوا
# 3-صنايع
# تصوير(6) : نشان دهنده کارخانه اي در حال ايجاد آلودگي
# مواد بيگانه در هوا
# منو اکسيد دو کربن
# حلالهاي آلي
# ترکيبات ارسن
# ضدآفتهاي گازي شکل
# مواد بدبو
# آلودگي هاي ناشي از ذرات دوده و گرده
# انيدريد سولفورو
# کشتي ها
# هواپيماها
# تصوير (8) : هواپيماها به عنوان يکي از منابع آلوده کننده هوا
# سؤال 4 : آلودگي هوا چگونه روي سلامت انسان تأثير مي گذارد؟
# بررسيهاي اپيدميولژي
# آلودگي هوا چگونه روي دستگاه تنفسي اثر مي گذارد:
# تصوير (9)ساختمان دستگاه تنفسي
# بيماريهاي ناشي از آلودگي هوا
# سرطان ريه
# جدول (8) خلاصه اي از مطالعات مرگ و ميرهاي ناشي از سرطان ريه، تعداد مرگ و ميرها از سرطان ريه در 100.000 نفر جمعيت
# برونشيت مزمن
# آمفيزم ريوي
# پيشگيري
# عواقب مورد انتظار
# عوارض احتمالي
# داروها
# رژيم غذايي
# تصوير (10) آمفيزم ريوي
# بيماريهاي ريوي
# آسم يا تنگي نفس
# تصوير (11) آسم يا تنگي نفس
# تصوير (12) کودک مبتلا به آسم
# مردم در روزهاي آلودگي بيشتر مايعات بخورند
# تغييرات سلولي در برخورد با هواي آلوده
# تأثيرات آلودگي هوا بر کودکان :
# فقر ويتامين D
# بيماري هاي ناشي از هريک از آلاينده هاي هوا :
# اثرات CO روي انسان :Effects of CO on Humans
# جدول (9) : «اثرات مقادير COHb خون بر روي سلاتي انسان»
# منواکسيد کربن هم بعضي مواقع مي تواند مفيد باشد:
# تأثيرات NOx بر روي انسانها : Effects of NOx on Humans
#  تأثيرات هيدروکربن ها و اکسيدان هاي فتوشيميايي بر روي انسان :
# جدول(10)«سميت دو هيدروکربن حلقوي »
# تأثيرات Sox بر روي انسانهاHumansEffects of Soxاغلب تأثيرات
# جدول ( 11 ) اثرات SO2 بر روي انسان
# اثرات ذرات معلق بر روي انسان Effects of Particulates on Humans
# اثرات ذرات معلق بر روي بينايي
# جدول (12) : عناصر کمياب سمي که موجب مشکلات آلودگي هوا مي شوند.
# تأثير آلودگي هوا بر سلامت رواني انسان :
# سوال 5 : روشهاي بي ميکروب ساختن هوا و تصفيه آن چيست؟
# بي ميکروب ساختن هوا
# تصفية هوا
# سيکلون Zyklon
# تصوير (13) ساختمان سيکلون
# صافي پارچه اي
# تصوير (14) نمايي از صافي پارچه اي
# صافي روغني هوا
# تصوير (15) صافي روغني
# جدول (13) خلاصه فرآيندهاي صنعتي و کنترل آلودگي
# کنترل آلودگي هوا به کمک وسايل و تجهيزات
# تأثير آموزش در کاهش آلودگي هوا :
# سوال 6 :با توجه به اينکه خودرها سهم عظيمي در آلودگي هوا دارند از چه راههايي مي توان مضرات آن ها را کاهش داد؟
# سوخت هاي جايگزين
# وسايل نقليه سبک تر
# موتورهاي آينده
# تصوير (16) موتور وانکل فشرده با انتشار کم NOx جانشين مناسبي براي اتومبيل هاي احتراق داخلي سنتي مي باشد.
# سوال 7 : عمده ترين پيامدهاي آلودگي هوا کدامند؟
# باران اسيدي
# جدول(14 ): سرعتهاي ريزش ( ميلي متربر ثانيه ) آلاينده هاي اتمسفربر روي سطوح مختلف
# نمودار( 7): انتشارات جهاني دي اکسيد گوگرد
# نمودار(8) : انتشارات ساليانة دي اکسيد گوگرد در بخشهاي مختلف جهان، 1980- 1978
# نمودار(9) : انتشارات سرانة اکسيدهاي ازت در برخي کشورها 1980 .
# جدول(15) : دي اکسيد گوگرد و تغييرات جهاني .
# چگونگي تشکيل باران اسيدي
# اثر بر سلامتي انسان
# چگونگي کنترل بارش اسيدي
# نمودار (10) : نتايج اکولوژيکي بارانهاي اسيدي و ريزش آنها روي اکوسيستمها
# لايه ازن
# تصوير (17) : نمايي از لايه ازن
# غلظت مجاز ازن
# 1-                 ازن چگونه عمل ميکند؟
# لايه محافظ يا آلاينده
# تغييرات شبانه روزي غلظت ازن در سطح زمين
# مه دود فتوشيميايي و ازن تروپوسفري
# نمودار (11): تغييرات ساليانه مقادير ازن تروپوسفري و افزايش مقادير آن در ميانة قرن بيستم
# اثر ازن بر روي سلامتي
# اثر ازن بر روي چربي و پروتئين بافتهاي زنده
#  خطرات در خانه و محل کار
# خطرات در محيط خارجي
#  اثرات دراز مدت و کوتاه مدت ازن
# تغييرات فيزيولوژيکي و بيوشيميايي
# نمونه هاي سلولي براي مطالعة اثرات ازن
#  جهش ژني
#  سرطانهاي پوستي
# آسيب چشمي
# تصوير18 : آسيب چشمي ناشي از اشعه UV-B
# اثر بر سيستم ايمني بدن
# جدول (17) : موارد پزشکي حاصل از افزايش اشع? UV-B، که با تخريب بيشتر ازن استراتوسفري ، احتمال افزايش آنها مي باشد .
# جدول (18) : تأثير تخريب لاية ازون و افزايش اشعة ماوراي بنفش بر محيط زيست
# تخريب لاية ازن از کجا آغاز شد؟
# آيندة تخريب ازن
# اقدامهاي جهاني در زمينة حفاظت از لاية ازن
# برنامة ايران براي حذف مواد کاهندة لاية ازن (ODSs )
# مصرف مواد ODSs در ايران
# جدول( 19) – ميزان مصرف ODS ها در ايران
# اقدامهاي ملي
# نمودار(12) : ميزان کاهش ODS ها در ايران 2005 - 1990
# چگونه به حفاظت لاية ازن کمک کنيم؟
#  گرمايش جهاني
# اثر گلخانه اي
# تصوير (19) ذوب شدن يخچالها قطبي بر اثر افزايش دماي زمين
# گازهاي گلخانه اي
# دي اکسيد کربن
# متان
# بخار آب
# اکسيد نيتروس
# ازن
# کلروفلوروکربنها (CFCs)
# اثرات بر روي انسان
# اثرات گرم شدن زمين بر روي سلامتي انسان
# آينده
# هشدار يونپ دربارة پيامدهاي پديدة گلخانه اي
# اقدامهاي جهاني براي مقابله با گرمايش جهاني
# نمودار (13 ): هزينة آلودگي : کاهش 50 درصد اوليه بار آلودگي نسبتاً کم هزينه است، اما ممانعت از کل آلودگي بسيار هزينه بر خواهد بود.
# فعاليتهاي بين المللي

 

# فصل پنجم : نتيجه گيري و خلاصه تحقيق و ..
# 1-5 مقدمه
# 2-5 . نتيجه گيري
# 3-5. خلاصه
# 4-5. مشکلات تحقيق
# 5-5 . پيشنهادات
# منابع 

 

1-1 . مقدمه

آلودگی هوا و تأثیراتی که بر روی سلامتی جسم و روان انسان دارد یکی از مهمترین و جدیدترین معضلاتی است که انسان امروزه با آن دست به گریبان است. و اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت، صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه همگان واقع شده است و همچنین به شکل یک مسأله قابل لمس مورد توجه عامه قرار گرفته است.

ما در این فصل می خواهیم به شکافتن این مسأله و سؤال اساسی تحقیقمان بپردازیم.

و با توجه به اینکه در بیان اهمیت هوا این نکته را می توان بیان داشت که انسان بدون غذا 6 هفته و بدون آب 1 هفته زنده می ماند ولی بدون هوا پس از چند دقیقه خواهد مرد خاطر نشان می کنیم که چرا مسأله ی آلودگی هوا اکنون از اهمیت زیادی برخوردار است و در نهایت به بررسی و تحلیل متغیرها و واژگان اساسی مورد استفاده در متن تحقیق می پردازیم.


 

2-1 . بیان مسأله

انجمن مشترک مهندسین آلودگی هوا و کنترل آن تعریف زیر را برای آلودگی هوا بیان کرده است:

«آلودگی هوا یعنی وجود یک یا چند آلوده کننده مانند گرد و غبار، فیوم ها، گازها، هیست، بو، دود، بخارات در هوای آزاد با کمیت ها ، ویژگیها و زمان ماند که برای زندگی انسان، گیاه یا زندگی حیوانات خطرناک و برای اموال مضر باشند و یا به طور غیر قابل قبولی مخل استفاده راحت از زندگی واموال گردد.

با دانستن تعریف کلی آلودگی هوا می خواهیم به سؤال اساسی تحقیقمان که تأثیر آلودگی هوا بر سلامت جسم و روح انسان است پاسخ دهیم.

3-1. اهداف

هدف از نوشتن این تحقیق بررسی بنیادی آلودگیهای هوا است، به نحوی که بتواند به آسانی مورد استفاده سایرین قرار گیرد. اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت، صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه کاشناسان واقع شده و همچنین به شکل یک مسأله قابل لمسی مورد توجه عامه مردم قرار گرفته است و به همین دلیل در پی پاسخ گویی به اهداف زیر می باشیم :

1- شناسایی آلاینده های هوا

2- شناخت چگونگی تأثیر این آلاینده ها بر سلامتی فردی و جمعی

3- شناخت راههای پیشگیری یا جلوگیری از ورود آلاینده ها به فضا


 

4-1. اهمیت و ضرورت تحقیق

آنچه را که می خواهیم بر آن تأکید کنیم تقسیم ناپذیری و پیچیدگی محیط زیست است مثلاً جو زمین در منطقه بیوسفر آنقدر کامل مخلوط می شود و چنان سریع می چرخد که دومین دمی که فرو می رود احتمالاً اتمهای بازدمی حضرت عیسی در گستمان و یا آدولف هیتلر در مونیخ را دارا می باشد هوای پاک مایه شادمانی زندگی بشر است که نیاز به آن بیش از نیاز به غذا و آب می باشد. صنعت مدرن امروز، باعث تولید گازها و ذرات زیادی می شود که هوای آزاد را آلوده می کنند. در گذشته زغال در صنعت باعث تولید دی اکسید گوگرد زیادی می شد، ولی امروز به دلیل محتویات کم گوگرد در زغال، سوخت آن مشکلات زیادی تولید نمی کند ولی وسایل نقلیه موتوری مشکل اساسی هستند که دی اکسید نیتروژن و ذرات آلی غیر قابل تجزیه تولید می کنند که تحت اثر اشعه خورشید به ازن تبدیل می شود که مهمترین آلوده کننده هوا می باشد. گاز دی اکسید نیتروژن (No2) هوا را به رنگ قهوه ای در می آورد و این وضعیتی است که بسیاری از شهرها در فصل تابستان با آن مواجه هستند. ذرات ریز که در اثر سوخت موتورهای بنزینی و گرد و غبار جاده ای، دود حاصل از آتش سوزی و گرده های گیاهان تولید می شود عامل آلودگی هوا در روزهای زمستانی است. در سالهای اخیر توجه زیادی به محیط زیست شده است و اصطلاحات جدیدی مانند : اکولوژی، محیط زیست، مه دود فتوشیمیایی، اثرات گلخانه ای در مطالعات وارد گردیده اند. در همین حال به مشکلاتی از محیط زیست پی برده ایم که معلول استفاده از تکنولوژی بسیار پیشرفته ای است که برای تأمین رفاه مادی و حفاظتهای نظامی که لزوم آنرا احساس می نماییم مورد نیاز بوده است. از جمله این مشکلات، اثرات آلودگی هواست که باعث افزایش بیماریهای تنفسی در میان سالخوردگان و جوانان، کاهش میزان دید، خسارت به گیاهان و حیوانات گردیده و اثرات آن در سطح جهانی فاجعه آمیز می باشد.

همچنین آلودگی هوا را نمی توان مربوط به دوران حاضر و یا یک عصر خاص دانست. حتی قبل از اینکه بشر اولیه موفق به کشف آتش شود، یعنی بتواند با برهم زدن دو سنگ «آتش زنه» بر یکدیگر و با ایجاد اصطکاک سریع بین دو قطعه چوب خشک، آتش تولید کند، آلودگی هوا بر اثر دود حاصل از آتش سوزی طبیعی جنگل ها وجود داشته است. اما آلودگی های هوا در اعصار کهن نسبت به طبیعت بکر و دست نخورده آن دوران، بسیار اندک و حتی قابل چشم پوشی بود تا اینکه در اوایل قرن بیستم و با ورود به دنیای صنعتی، بر اثر کشف زغال سنگ و سوخت های فسیلی اشکال تازه ای از آلودگی هوا پدید آمد. گذشته از هر چیز انسان قرن ها د رجوی مملو از گرد و غبار، گاز متان حاصل از مواد فساد پذیرمانند بقایای موجودات زنده و باتلاقها و نیز در سایر ترکیبات هیدروکربن که به وسیله درختان جنگلی منتشر می شوند زندگی کرده است. در حال حاضر نگرانی جامعه به علت آن است که شهرنشینی و صنعتی شدن موجب گردیده است که جمعیت زیادی در مناطق کوچک در کنار یکدیگر متمرکز بشوند.غلظت آلوده کننده های منتشره از بسیاری از فعالیت های انسان تا حدی رسیده است که برای ایجاد اثرات سوء بر روی گیاهان ، حیوانات و بهداشت انسان کافی است. شدت آلودگی در سطح جهانی در حال رسیدن به حدی می باشد که حتی بالقوه می تواند برای خود زمین هم بحرانی باشد. صنعتی شدن ما، بیشتر نتیجه استاندارد سطح زندگی است که یک یا دو اتومبیل را برای هر خانواده لازم می داند و همچنین ما از نیروی برقی استفاده می کنیم که می باید در هر 8 تا 10 سال تولیدش، نیازی دو برابر را برآورده کند، همچنین مقادیر زیادی مواد زائد جامد تولید می کنیم که غالباً در زباله سوزها و یا در فضای باز سوزانده می شود. بنابراین شهرنشینی، اکثر مردم در یک درصد از سطح زمین، توقع استاندارد بالای زندگی با حداقل قیمت بدون توجه به محیط زیست و بخصوص توسعه صنایع برای تهیه محصولات جدید همه با هم جمع شده اند و باعث افزایش غلظت آلودگی در حد خطرناک و قابل توجه گردیده اند. اما در گذشته طبیعت این فرصت را داشت که به ترمیم خرابیها بپردازد. قرنها قبل از انسان، طبیعت با عمل تصفیه خود بخود قادر بود که محیط مناسبی برای زیست ایجاد کند.

امروزه انسان خودپسندانه استفاده نابجا از هوا می کند و با جهشی که برای بالا بردن رفاه خود نموده محیط خفقان آوری برای خود ایجاد کرده است قبل از اینکه خورشید بیشتر تاریک شود، قبل از اینکه گل های بیشتری پژمرده شود، قبل از اینکه مردم دسته دسته خفه بشوند و قبل از اینکه دنیا مسموم شود باید راهمان را عوض کنیم. باید یاد بگیریم که چگونه همراه با قانون طبیعت زندگی کنیم.

5-1 .سئوال یا فرضیات

1- آلودگی هوا چیست؟

2- آلاینده های هوا به چند دسته تقسیم می شوند؟

3- مهمترین کانونهای آلوده کنندة هوا کدامند؟

4- آلودگی هوا چگونه روی سلامتی انسان تأثیر می گذارد؟

5- روشهای بی میکروب ساختن هوا و تصفیه ی آن چیست؟

6- با توجه به اینکه خودروها سهم عظیمی در آلودگی هوا دارند از چه راههایی می توان مضرات آن ها را کاهش داد؟

7- عمده ترین پیامدهای آلودگی هوا چیست؟...

 

 

و..........


 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
0000_470241_6863.zip12.2 MB